Çelik Animal Care Her Zaman Yanınızda

Akademi Hizmetleri

Çelik Akademi, sektörle ilgili güncel bilgileri katılımcılara ulaştırmayı amaç edinmiştir.

Eğitim, sektörün geçmişten gelen bilgi ve birikimlerini paydaşlara düzenli bir şekilde aktarma ve kazandırma işidir.

Doğru eğitimler, kursiyerlerin özgüvenlerini artırarak sorunları daha kolay çözmelerine yardımcı olur ve mesleki becerilerinin gelişimi hızlanır. Bilgili çalışanlar, yaptıkları işe ve çevreye karşı daha olumlu davranışlar geliştirerek daha fazla fayda üretirler ve çiftliklerde yapılan hataların önüne geçerek kaynak tasarrufu sağlarlar. Verimliliği ve üretkenliği artıran çalışanlar daha fazla motive olacaktır.

Çiftlik sahipleri Çelik Akademi eğitimleri sayesinde çiftliklerinde daha kolay denetim yaparak maliyetleri düşürüyor.