Paraziter Mücadele

Hayvanların bağışıklık sistemi üzerinde negatif etki yaratan parazitlere sistematik bir şekilde yapılan müdahale, hayvanlardan alınan verimi artırır.

Hayvanlarda sıkça görülen ve hızla yayılabilen dış parazitlerin tanınması, mücadele ve korunma yöntemlerinin bilinmesi insan ve hayvan sağlığının korunması açısından büyük önem arz eder.

Canlının iç organlarına veya vücut yüzeyine yerleşip, ondan faydalanarak yaşamlarını sürdüren organizmalara parazit denir. Parazitler, iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılırlar. Dış parazitler, canlının üzerinde ya da derisinin içinde yaşar. Bazıları gözle görülebilirken, bazıları görülemez. Hayvanlara zarar veren dış parazitler arasında çeşitli uyuz böcekleri, keneler, kan emen sinekler, bit ve pire sayılabilir. Kum kelebeği, yaprak kelebeği gibi iç parazitler ise genellikle bağırsak kanalları ve midede yaşarlar.

Hayvanlarda sıkça görülen ve hızla yayılabilen dış parazitlerin tanınması, mücadele ve korunma yöntemlerinin bilinmesi insan ve hayvan sağlığının korunması açısından büyük önem arz eder.

Parazitler, üzerinde yaşadığı hayvanın besleyici maddelerini tüketerek, hayvanı atıklarıyla zehirleyerek, çok sayıdaki parazit bir araya gelip hayvanın bağırsağını tıkayarak, bazen de mide veya bağırsak duvarına tutunup kanatarak zarar vermektedir. Bunların sonucunda hayvanlarda şiddetli ishal, kansızlık, susuzluk, iştahsızlık, durgunluk, halsizlik, kilo kaybı, verim düşüklüğü gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Parazitler aynı zamanda hayvanların bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki oluşturur. Hayvanların enfeksiyonlara karşı doğal direncini kırarak normalden daha kolay hastalanmalarına neden olur.

Paraziter hastalıklar çiftlikte yaşayan hayvanlar arasında hızla yayılabilmekte, neden oldukları verim düşüklüğü, hastalık ve ölümler sonucu yüksek miktarda kayıp oluşabilmektedir. Bazı hastalıklar aynı zamanda, dış parazitler tarafından taşınarak insanların da yaşamlarını tehdit eder.